Träning och hälsa

Träning och psykisk hälsa

6 mars, 2017

Alla är idag medvetna om de positiva effekter som träning och motion har på kroppen, men det som forskare uppdagar allt mer är att träning också kan ha stor positiv påverkan på vårt psyke. Inte bara mot vardagsstress, vilket de flesta idag också vet om (motion gör till exempel att stresshormonet kortisol minskar) utan mot mer allvarliga psykiska problem som depression, ångest, sömnbesvär, oro och nedstämdhet.

weights-1948813_960_720Det forskare bland annat har upptäckt är att motion och fysisk aktivitet gör att hjärnan bildar nya celler. Detta gör att träning kan vara lika effektiv som medicin när det gäller att till exempel bota depressioner. Man har bland annat kunnat se detta i en studie av deprimerade patienter. I studien fick en grupp av patienterna medicin, det vill säga psykofarmaka, för att behandla sin depression, medan den andra gruppen bara ordinerades att motionera regelbundet. Gruppen som motionerade tillfrisknade från depressionen lika snabbt som de som fick medicin. Ny forskning tyder också på att träning kan ha mer långsiktigt positiva effekter för den psykiska hälsan, till exempel genom att debuten av demenssjukdomar skjuts upp.

Träning är också bra för självförtroendet. När man studerade yngre kvinnors självförtroende i samband med träning kunde man se att kvinnor som motionerade två gånger i veckan i sex månader fick både en bättre självbild och ökad självkänsla. De trivdes bättre med sina kroppar och mådde bättre, och resultatet var detsamma oavsett om träningen hade lett till någon faktisk förändring i styrka och kondition eller inte.

Det finns dock vissa saker med ens utseende som inte kan förändras genom träning, och om det är dessa saker som gör att man har dålig självkänsla måste man åtgärda dem på annat sätt. En vanlig anledning till att man inte trivs med sitt utseende är till exempel att man har sneda tänder, och det kan lätt justeras genom tandreglering. När man har haft sin tandställning tillräckligt länge kan man således njuta av ett leende som man är nöjd med, som man kan visa till fullo tack vare att man också mår bra av träning.